HOLEBYGDA

med de sollyse sletter

 
 

Kom og la deg begeistre du også!

Bare en halvtimes kjøring fra hovedstaden, midt mellom Bærum og Ringerike, ligger eventyrbygda Hole. Synet i det man runder toppen av Sollihøgda, kan ta pusten fra alle og enhver. Der åpner panoramautsikten seg over vakre Tyrifjorden og de sollyse slettene i Hole, med snødekte fjell i horisonten.


Hole kommune har en rik middelalderhistorie, med seks sagakonger som har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Bygda er en del av «Oslofeltet», et spesielt interessant geologisk område med sjeldne bergarter og store mengder fossiler. I kommunen er 17 områder fredet som naturreservat eller landskapsvernområde.


Du kan nyte skogens ro i Krokskogen sammen med eventyrenes tusser og troll. Vår kjente eventyrsamler og dikterprest Jørgen Moe vokste opp på Mo gård i Hole, og han brakte kulturskattene videre til kommende generasjoner. Krokskogen er et eldorado for friluftsaktiviteter, og Den Bergenske Kongevei, som er en del av Pilegrimsleden, går over Krokskogen. Ved Kronprinsens utsikt, øverst i Dronningveien like ved Kleivstua, ligger et av Norges beste utgangspunkt for hang- og paragliding. Hole har også fine bade- og campingplasser som tilbyr hytte- og båtutleie. Er du golfentusiast, kan Storøya friste med en av landets flotteste 18-hulls golfbaner.

 

Med det skandinaviske kultursamarbeidet IKON (Interregionalt kulturopplevelsesnettverk), vil Vestregionens kommuner, deriblandt Hole, løfte fram noen utvalgte plasser med kunnskapsbaserte opplevelser om natur, kultur og historie. Fortellinger, kultur-arrangementer, naturopplevelser og felles skandinavisk historie står i fokus. Målsetningen skal ikke minst være med på å styrke kulturtilbudet lokalt.

Ta en titt på den flotte animasjonen:

Jørgen Moe og eventyrene